Les Falles Andorranes

Moltes són les celebracions relacionades amb el foc al llarg de l’any. La Nit de Sant Joan (solstici d’estiu) no podria ser d’altra manera. Si per a nosaltres la costum més propera són les fogueres, ací vos deixem altres costums com  són Les Falles o Boles de Foc andorranes.

Quan en roden aquestes boles de foc es formen rodes capitxoses tal i com passa amb les aixames o el fatxos. Us deixen ací l’enllaç a l’interessant article de “Les Boles de Foc d’Andorra“, portal web festes.org.

Les falles en ple moviment

Boles de Foc d'Andorra en ple moviment