Taller d’Aixames

És típic d’alguns pobles de la munta-nya d’Alacant que, en determinades dates com per exemple, per a celebrar el solstici d’hivern i el renaiximent de la llum solar, els habitants dels pobles encenguen torxes fetes d’espart, cridades “AIXAMES”. Esta costum se fou perdent en el pas d’una societat agrícola a industrial, però en els últims anys s’està fent un esforç per recuperar-la.

Esta tradició, té una doble funció:

1) Una funció cultural i

2) Una funció de regeneració de la planta de l’espart, que és important per al seu bon desenvolupament.

DATA: DISSABTE 17 DE DESEMBRE.

PREU: 10 EUROS (ADULTS). 5 EUROS (XIQUETS). PAGAMENT: EL DIA DE L’ACTIVITAT (AL COMENÇAMENT)

LLOC: MUSEU DE RELLEU (SALA D’EXPOSICIONS)

HORARI: MATÍ (10 – 13h) / VESPRADA: (16 – 19h.)

LLENGÜES VEHICULARS: VALENCIÀ, CASTELLÀ, ANGLÉS.

IMPARTEIX: TERESA MIÑANA (PREMI NACIONAL D’ARTESANIA EN ESPART)

INSCRIPCIONS: A través del facebook del Museu, o del correu electrònic info@museuderelleu.org